Leading brands

cCA

cCA to elastyczne i bezpieczne oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą klucza publicznego (PKI). Nasze rozwiązanie umożliwia wydawanie certyfikatów SSL/TLS, certyfikatów podpisów elektronicznych i certyfikatów smart card w sposób łatwy i intuicyjny.

cTSA

cTSA to niezawodne oprogramowanie, które pełni rolę serwera tSA zgodnego z normą RFC 3161. Nasze rozwiązanie umożliwia łatwe i bezpieczne generowanie i weryfikowanie pieczęci czasowych dla dokumentów elektronicznych.

cToolkit

cToolkit to narzędzie CLI oraz GUI do administrowania urządzeniami obsługującymi PKCS#11, takimi jak karty chipowe, HSM i wiele innych. Nasze rozwiązanie oferuje łatwe i intuicyjne zarządzanie kluczami i certyfikatami przechowywanymi na tych urządzeniach.

Signive

Signive to niezawodna aplikacja, która umożliwia weryfikowanie podpisów elektronicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia eIDAS oraz standardem ETSI EN 319 102-1. Nasze rozwiązanie oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia łatwe i szybkie weryfikowanie podpisów elektronicznych w oparciu o certyfikaty kwalifikowane oraz niekwalifikowane.

All rights reserved to Cryptive Krzysztof Osiński – 2023

Products

Follow us on