Korzystanie z strony internetowej https://cryptive.eu/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o Twoje dane, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

Spis treści

§1 Postanowienia ogólne

§2 Definicje

§3 Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 • Czy podanie danych jest dobrowolne? co jest konsekwencją ich niepodania?
 • W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy twoje dane osobowe podawane w ramach korzystania ze strony?
 • W jaki sposób zbierane są dane?
 • Jakie są twoje uprawnienia?
 • Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę?
 • Czy przekazujemy twoje dane do państw trzecich?
 • Jak długo przechowujemy twoje dane?
 • Linki odsyłające do innych stron
 • Działalność w mediach społecznościowych
 • Bezpieczeństwo danych
 • Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?
 • Czy powołaliśmy inspektora ochrony danych?
 • Czy profilujemy twoje dane?

§4 Formularze

§5 Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

§6 Technologie

§7 Polityka plików cookies

§8 Zgoda na pliki cookies

§9 Logi serwera

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://cryptive.eu/.

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Krzysztof Osiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cryptive Krzysztof Osiński, NIP: 525 285 36 67 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz o Twoją prywatność jako Użytkownika Strony. Cieszę się, że odwiedziłeś moją Stronę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: connect@cryptive.eu.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2 Definicje

Administrator – Krzysztof Osiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cryptive Krzysztof Osiński, NIP: 525 285 36 67

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://cryptive.eu/

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu kontaktu z Użytkownikiem.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

All rights reserved to Cryptive Krzysztof Osiński – 2023

Produkty

Obserwuj nas na