Dlaczego warto wybrać urząd certyfikacji cCA?

Urząd certyfikacji w infrastrukturze klucza publicznego stanowi kompleksowy system, pełniący kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz autentyczności informacji w środowisku cyfrowym. Jest to organ odpowiedzialny za wydawanie, zarządzanie, weryfikację, unieważnianie certyfikatów kluczy publicznych oraz publikację list CRL.

Organizacje na całym świecie aktywnie korzystają z urzędów certyfikacji, aby zabezpieczyć swoją komunikację elektroniczną i zapewnić integralność informacji w środowisku cyfrowym.

Odkryj urząd certyfikacji od Cryptive

Główne zalety rozwiązania cCA to:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naszego produktu stanowi absolutny priorytet, i nie akceptujemy żadnych kompromisów w tym obszarze. Dlatego szczególną uwagę poświęcamy jakości kodu oraz udzielamy porad dotyczących bezpiecznej implementacji cCA.

Zgodność

Systematycznie dbamy o dostosowanie, aby wygenerowane cyfrowe certyfikaty przez cCA mogły zawierać instrukcje opisane w rozporządzeniu eIDAS oraz były zgodne z wytycznymi CA/B Forum.

Dedykowane wsparcie

Nasz zespół specjalistów jest dostępny, aby świadczyć spersonalizowane wsparcie w razie problemów czy pytań. Doświadczeni eksperci nie tylko rozwiązują bieżące kwestie, ale również służą pełnym zrozumieniem i pomocą w odpowiedzi na pytania.

SaaS lub On-Premise

Oferujemy dwie opcje dostępne zgodnie z Twoimi preferencjami i potrzebami. Wybierz model SaaS, aby korzystać z naszego rozwiązania w chmurze, lub wybierz model On-Premise, aby pełniej kontrolować i dostosować nasze rozwiązanie do specyfiki Twojej infrastruktury.

Elastyczność

Elastyczność naszego rozwiązania objawia się w możliwości dostosowania do unikalnych wymagań Twojej organizacji, bez względu na specyfikę branży czy skalę przedsięwzięcia.

Łatwa integracja

API zostało zoptymalizowane dla łatwej implementacji nawet bez zaawansowanej wiedzy programistycznej. Integracja funkcji w systemie klienta jest intuicyjna, umożliwiając szybkie wdrożenie bez zbędnych komplikacji.

cCA łączy się i przechowuje klucze CA, korzystając ze sprzętowych modułów bezpieczeństwa (HSM)

Sprzętowe moduły bezpieczeństwa (HSM) pełnią kluczową rolę w wzmacnianiu bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI), dostarczając bezpiecznego środowiska do przechowywania i zabezpieczania kluczy kryptograficznych. Materiał kryptograficzny, reprezentowany przez klucze, jest oddzielnie zarządzany i przechowywany poza systemem operacyjnym, co znacząco ogranicza ryzyko kompromitacji klucza prywatnego CA, prowadzącego do potencjalnego naruszenia struktury łańcucha certyfikatów w ścieżce certyfikacji.

Wieloplatformowość i wsparcie dla architektur x86 i ARM

Dzięki wsparciu wieloplatformowości oraz architektur x86 i ARM, aplikacja staje się elastyczna w dostosowywaniu się do różnych środowisk. Odpowiednia kompatybilność z systemem Windows, Linux i architekturami procesorów x86 i ARM zapewnia użytkownikom szeroki zakres możliwości, eliminując potencjalne problemy z dostosowaniem do różnych platform.

Wspierane systemy operacyjne z rodziny Windows

  • Windows 10 w wersji 64-bitowej jest obsługiwany przez procesor x86 lub ARM.
  • Windows 11 w wersji 64-bitowej jest obsługiwany przez procesor x86 lub ARM.
  • Windows Server 2019 w wersji 64-bitowej jest obsługiwany przez procesor x86.
  • Windows Server 2022 w wersji 64-bitowej jest obsługiwany przez procesor x86.

Wspierane systemy operacyjne z rodziny Linux

  • Debian 11 w wersji 64-bitowej jest obsługiwany przez procesor x86 lub ARM.
  • Debian 12 w wersji 64-bitowej jest obsługiwany przez procesor x86 lub ARM.
  • Ubuntu 22.04 LTS w wersji 64-bitowej jest obsługiwany przez procesor x86 lub ARM.
API working graphics

Obsługiwane API kryptograficzne

W ramach systemu cCA obsługujemy dwa kluczowe interfejsy programistyczne aplikacji (API) kryptograficzne: PKCS #11 oraz CryptoAPI.

PKCS #11 jest standardowym interfejsem programistycznym aplikacji dla urządzeń kryptograficznych, umożliwiającym bezpieczne operacje kryptograficzne z wykorzystaniem sprzętu. Stanowi kluczowy element umożliwiający komunikację z bezpiecznymi sprzętowymi modułami kryptograficznymi (HSM).

Z kolei CryptoAPI dostarcza aplikacjom możliwość korzystania z różnorodnych usług kryptograficznych dostępnych w systemie operacyjnym Windows.

Najczęściej zadawane pytania

Dotyczące Urzędu Certyfikacji (CA):

Co to jest Urząd Certyfikacji (CA)?

Urząd Certyfikacji (CA) stanowi kluczowy składnik infrastruktury klucza publicznego, odgrywający istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz autentyczności informacji w środowisku cyfrowym. CA pełni funkcję organu odpowiedzialnego za wydawanie, podpisywanie, przechowywanie i zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, w tym również sygnowanie wniosków certyfikacyjnych, unieważnianie certyfikatów kluczy publicznych oraz publikację listy CRL.

Co to jest Żądanie Podpisania Certyfikatu (CSR)?

Żądanie Podpisania Certyfikatu (CSR) to zbiór informacji, który jest zakodowany, zazwyczaj w formacie PEM (Privacy Enhanced Mail) lub w formacie DER (Distinguished Encoding Rules). Zawiera klucz publiczny, dane identyfikujące jego użytkownika, a także dodatkowe informacje. Sam CSR jest podpisany kluczem prywatnym podmiotu ubiegającego się o wydanie cyfrowego certyfikatu. Po utworzeniu CSR użytkownik może przesłać go do urzędu certyfikacji (CA) w celu podpisania Żądania Podpisania Certyfikatu i uzyskania certyfikatu cyfrowego.

Co to jest cyfrowy certyfikat?

Cyfrowy certyfikat, często nazywany również certyfikatem klucza publicznego, pełni kluczową rolę w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, szczególnie w kontekście infrastruktury klucza publicznego (PKI). Ten dokument stanowi elektroniczną pieczęć potwierdzającą autentyczność i tożsamość jednostki, która posiada klucz publiczny. Dzięki cyfrowym certyfikatom możliwe jest bezpieczne ustanawianie połączeń, uwierzytelnianie użytkowników, podpisywanie cyfrowe dokumentów oraz zapewnianie integralności danych. W ten sposób certyfikaty klucza publicznego stanowią kluczowy element wspierający bezpieczne korzystanie z technologii informatycznych w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Co to jest Lista Unieważnionych Certyfikatów (CRL)?

Lista Unieważnionych Certyfikatów (CRL) to regularnie aktualizowany rejestr numerów seryjnych certyfikatów, które zostały unieważnione lub wstrzymane przez ich wystawcę, czyli urząd certyfikacji (CA). Unieważnianie certyfikatów może być wynikiem różnych przyczyn, takich jak na przykład kompromitacja klucza prywatnego. Odpowiedzialność za generowanie i publikację listy CRL spoczywa po stronie CA.

Co to jest Protokół Stanu Certyfikatu Online (OCSP)?

Protokół Stanu Certyfikatu Online (OCSP) to narzędzie stosowane w infrastrukturze klucza publicznego (PKI), umożliwiające weryfikację aktualnego stanu ważności certyfikatu cyfrowego w czasie rzeczywistym. Zamiast korzystać z List Unieważnionych Certyfikatów (CRL), które są regularnie publikowane, OCSP umożliwia zapytanie o aktualny status certyfikatu bez konieczności pobierania całej listy. To szczególnie istotne z perspektywy wydajności, zwłaszcza gdy lista CRL zawiera wiele wpisów o unieważnieniu, co może prowadzić do znacznego rozmiaru. W przeciwieństwie do tego, odpowiedzi OCSP są znacznie mniejsze pod względem rozmiaru.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszego rozwiązania cCA. Nasz zespół jest gotów pomóc i udzielić pełnych informacji.

All rights reserved to Cryptive Krzysztof Osiński – 2023

Polityka Prywatności i Polityka Cookies 

Obserwuj nas na