Czym jest pades i dlaczego warto się nim posługiwać? 

PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) to format podpisu elektronicznego dedykowany do podpisywania plików z rozszerzeniem PDF. 

To również najwygodniejsza i najpopularniejsza metoda podpisywania dokumentów, a samo nanoszenie podpisu w formacie PAdES to prosta procedura- należy posłużyć się oprogramowaniem od swojego dostawcy podpisu elektronicznego. 

Używanie wyżej wymienionego formatu to znaczące ułatwienie w odbiorze podpisanych dokumentów, m.in. dzięki: 

  • Integralności zachowanej poprzez utworzenie jednego pliku zawierającego treść, jak i sam podpis 
  • Uniemożliwieniu nanoszenia modyfikacji w dokumencie po dodaniu podpisu 
  • Możliwości umieszczenia odwzorowania graficznego wskazującego na prawidłowe podpisanie pliku. 

Unormowanie PAdES – ETSI TS 103 172 

Dokumenty PDF mogą być przechowane przez długi okres czasowy. To oznacza konieczność posiadania narzędzi zapewniających o równie długim czasie ważności autentyczności samego dokumentu. Szczególnie potrzebne w przypadku wygaśnięcia certyfikatu z podpisem/ likwidacji urzędu wystawiającego certyfikat/ gdy algorytmy kryptograficzne użyte do utworzenia certyfikatu nie są już godne zaufania. 

Specyfikacja techniczna ETSI TS 103 172 określa tzw. poziomy podpisu i została wprowadzona w celu zdefiniowania sposobu weryfikacji i archiwizacji plików PDF w formacie PAdES. 

  • Poziom B – najbardziej podstawowy profil zawierający podpis elektroniczny ważny w dniu jego składania; 
  • Poziom T – podobnie co poziom B, ale dodaje znacznik czasu zapewniający o istnieniu podpisu w określonym dniu i godzinie; 
  • Poziom LT – rozwinięcie poziomu T. Dodaje dane VRI (ang. Verification Related Information) do DSS (ang. Document Security Store). Pozwala zweryfikować ważność podpisanego dokumentu po długim czasie, gdy środowisko podpisywania (CA) nie jest już dostępne. Zalecany przy składaniu zaawansowanych podpisów. Regulowany przez przepisy krajowe, które należy każdorazowo sprawdzić.
  • Poziom LTA – dodaje znacznik czasowy do poziomu LT i dane VRI dla TSA (ang. Time Stamp Authority). Pozwala potwierdzić autentyczność złożonego podpisu mimo wszelkich zdarzeń ograniczających jego ważność. Zalecany przy składaniu podpisu kwalifikowanego, zgodny z przepisami eIDAS i wymaganiami wynikającymi z nadchodzących przepisów. 

PAdES jako format podpisu elektronicznego, może wywołać skutki prawne i być wykorzystywany w postępowaniach sądowych, czy przetargowych. Wydany w państwie należącym do UE, akceptowany jest we wszystkich pozostałych krajach członkowskich. UE uznaje trzy odrębne formaty podpisów cyfrowych: PAdES, XAdES i CAdES- wszystkie zgodne z rozporządzeniem eIDAS. 

Ostatnie wpisy

All rights reserved to Cryptive Krzysztof Osiński – 2022

Produkty

Śledź nas na​